Handelsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser

Følgende betingelser går forud for købers egne betingelser. Også selvom købers betingelser er defineret i deres indkøbsordrer, rekvisitioner, e-mails eller lignende.

Vareforsendelse

Ordrer på lagerførte varer til levering på Fyn leveres indenfor 2 arbejdsdage. Ordrer på lagerførte varer til levering på Sjælland og i Jylland leveres indenfor 3 arbejdsdage.

Priser

For gældende priser henvises til vores shop https://dandaek.com/. Gældende prisliste annullerer og erstatter alle tidligere angivne priser. De på shoppen anførte bruttopriser er nettopriser i danske kr. ekskl. moms og øvrige afgifter. Alle priser og specifikationer er opgivet med forbehold for trykfejl og kan ændres uden forudgående varsel.

Fragt

Ordrer som overstiger kr. 600,- ekskl. moms og øvrige afgifter sendes fragtfrit i Danmark. På ordrer under kr. 600,- ekskl. moms og øvrige afgifter tillægges et fragtgebyr på kr. 100,- netto. Det er muligt at få leveret ekspres (dag til dag) for et fragtbebyr på kr. 600,-

Miljøafgifter

De på leveringstidspunktet gældende takster for miljøafgift faktureres.

Returvarer

Varer tages kun retur efter aftale. Ved returnering af varer skal der vedlægges kopi af følgeseddel eller faktura. Varer, Dan Dæk A/S har hjemtaget til aftalt ordre, skal aftages og kan ikke returneres.

Returvarer sendes franko til:
Dan Dæk A/S
Østergade 110, Allested
5672 Broby

Hvis returvaren ikke er modtaget hos Dan Dæk A/S senest 14 dage efter telefonisk anmeldelse, betragtes sagen som forældet og returnering kan ikke imødekommes. Ved kreditering af returvarer fradrages der 10% returgebyr. Varer, der har været monteret, tages ikke retur. Varer købt for mere end 30 dage siden tages ikke retur.

Reklamationer

Produkter der skønnes at have materiale- eller fabrikationsfejl skal straks anmeldes til Dan Dæk A/S. Ved returnering af reklamerede varer skal der anføres årsag, samt vedlægges kopi af følgeseddel eller faktura.

Alle reklamationer indsendes franko til:
Dan Dæk A/S
Østergade 110, Allested
5672 Broby

Hvis de reklamerede varer ikke er modtaget hos Dan Dæk A/S senest 14 dage efter telefonisk anmeldelse, betragtes sagen som forældet.

Ved en eventuel erstatning reduceres godtgørelsen i forhold til den pågældende vares slitage. Dan Dæk A/S påtager sig intet ansvar for følgeskader, der måtte opstå i forbindelse med brug af reklamationsberettigede produkter, ej heller monterings- eller øvrige serviceomkostninger.

Generel ansvarsfraskrivelse

Dan Dæk A/S kan ikke stilles til ansvar for følgeomkostninger ved forkert brug af vores produkter. Dette gælder ligeledes hvis køber videresælger de købte varer og disse ikke anvendes korrekt af slutbrugere. I sådanne tilfælde påhviler ansvaret alene køber.

Force majeure


Følgende nævnte omstændigheder er at opfatte som eksempler, der medfører force majeure, ansvarsfrihed, når de forhindrer Dan Dæk A/S i at opfylde levering: Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som Dan Dæk A/S ikke har været herre over såsom brand, krig, mobilering, uforudset militærindkaldelse, sabotagehandleringer, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, indførselsforbud, udførselsforbud, oprør, uroligheder, mangel på driftsmidler, manglende energiforsyning,, uheld i produktionen, almindelig vareknaphed, mangel på transportmidler, restriktioner af drivkraftmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelser med sådanne leverancer, som skyldes nogen af disse omstændigheder. Oplistningen er ikke udtømmende.

Registrering af oplysninger

Dan Dæk A/S udleverer ikke kundeoplysninger af nogen art til tredjepart. Vi forbeholder os retten til at bruge oplysninger indhentet online såvel som offline for at yde en bedre service til vores kunder.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.